Over de Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden:

  • de heer A.J.F. Bos (Ton), voorzitter
  • deze functies zijn vacant, secretaris-penningmeester
  • mevrouw M.E.H. Bos (Marlies), lid
  • de heer H. Kampen (Harry), lid

Het Militaire Erehof bevindt zich op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage (niet ver verwijderd van Madurodam). Op dit Militaire Erehof staat een monument met daarop de namen van 167 gesneuvelde militairen, die bijna allemaal zijn gesneuveld bij de verdediging van de residentie.

Het initiatief voor het oprichten van de Stichting is ontstaan nadat de heer Bos onderzoek had gedaan naar de gesneuvelde korporaal Ton Joosten, die in 1940 verloofd was met zijn moeder.

Na een aantal gesprekken tussen mevrouw Marlies Bos (zus van de voorzitter) en de heer Ton Bos (voorzitter), werd besloten om een Stichting op te richten om zodoende meer body en inhoud te kunnen geven aan de uitvoering van de doelstellingen.