Anbi

De Stichting Herdenking Militaire Erehof ’s-Gravenhage is een ANBI-instelling. Wij staan bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN 8211.66.797.

 

Bestuur

Deze bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Voorzitter: A.J.F. (Ton) Bos
Secretaris / penningmeester:  Mw. M.E.H. (Marlies)  Bos
Leden:
Hr. H. (Harry) Kampen

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding vanuit de stichting.

 

De doelstellingen van onze Stichting

–  het organiseren van herdenkingen ter nagedachtenis aan gesneuvelde militairen uit de Slag om
om de Residentie in mei 1940 en het instandhouden van die herdenkingen

–  het verzamelen van gegevens, foto’s en overige informatie omtrent de Slag om de Residentie en
het beheren daarvan;
–  het opsporen van nabestaanden van de gesneuvelde militairen die op dit Militaire Erehof begraven
liggen;
–  het fungeren als aanspreekpunt voor nabestaanden van de in de Slag om de Residentie
omgekomen militairen;
–  indien financieel mogelijk het uitbrengen van een informatiebulletin.

Om deze doelstelling te kunnen financieren worden door de penningmeester donaties gevraagd bij bedrijven en andere instellingen die gevestigd zijn in deze regio. Maar ook aan de nabestaanden en belangstellenden worden om een jaarlijkse donatie gevraagd.

 

Jaarcijfers 2019 >
Jaarcijfers 2020 >

Beleidsplan 2023 (docx) >
Activiteitenverslag 2022 (docx) >
Jaarcijfers 2022 (pdf) >