Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage

“Opdat wij niet vergeten”

Het Militaire Erehof

De Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage zet zich in voor het Militaire Erehof op de Algemene begraafplaats te Den Haag.

Op het Erehof staat een monument met daarop 167 namen van gesneuvelde militairen. In de Slag om de Residentie sneuvelden zeker 581 Nederlandse militairen.  Samen met enkele militairen die elders sneuvelden, liggen op dit Militaire Erehof waarschijnlijk 164 militairen begraven, want de graven van 3 gesneuvelden zijn geruimd.

De Stichting organiseert de jaarlijkse herdenking en doet daarnaast ook veel research. Zo worden onder meer nabestaanden van de gesneuvelden opgespoord en wordt het verhaal over iedere gesneuvelde vastgelegd.

Het doel is de gedachten aan die tijd levendig te houden, de gesneuvelden te herdenken en het Erehof voor nu en de toekomstige generaties te behouden.

UW BIJDRAGE HELPT ONS HET BELANGRIJKE WERK VOORT TE ZETTEN! STEUN ONZE STICHTING!

Bij de Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage zijn alleen vrijwilligers werkzaam die geen enkele vergoeding krijgen. Al onze inkomsten gaan naar onze stichting.

Wanneer u ons werk waardeert kunt u ons steunen met een donatie. En dat kan al voor € 15,- per jaar!

U kunt kiezen voor een jaarlijkse bijdrage (minimaal € 15,- per jaar) of u kunt begunstiger voor het leven worden (minimaal € 250,-). Voor bedrijven is onze stichting zeker interessant omdat wij ANBI zijn. U kunt uw donatie dus aftrekken van de belasting.

Help ons, zodat wij ook over geruime tijd nog kunnen zeggen: ‘Opdat wij niet vergeten!’

U kunt uw donatie schenken aan:
Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage
Elzenhorst 14
2742 CJ Waddinxveen
NL59 ABNA 05337 41 416

Namens alle nabestaanden van de gevallenen: bedankt!

Herdenking 10 Mei 2020