Op maandag 10 mei 2021 zal er een herdenking zijn op het Militaire Erehof gelegen op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag.

Aangezien de door de overheid getroffen maatregelen ook op 10 mei nog zullen gelden, kunnen wij helaas wederom geen herdenking organiseren zoals u die van ons gewend bent.
Dit jaar zal er een herdenking gehouden worden in aangepaste vorm. Aanwezig zullen zijn de burgemeester van Den Haag, de heer van Zanen, de Regimentscommandant van het Regiment Huzaren van Boreel, kolonel van Dalen, de Regimentscommandant van het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia, de luitenant-kolonel de Haan en namens de Regimentscommandant van het Garderegiment Grenadiers en Jagers de kolonel der Grenadiers b.d. Kool.
Gelet op het aantal personen dat op het Erehof mag staan worden anderen (dus ook nabestaanden) verzocht niet naar het Erehof te komen. Wij verzoeken u allen om thuis te blijven. Naast een toespraak  zullen er kransen gelegd worden.

Via een live stream (start om even voor 4 uur in de middag) kunt u daar van huis uit getuigen van zijn.

U moet daarvoor gaan naar    www.streamingweb.nl

Wachtwoord           10521

Op 10 mei in de ochtend zal een docent en een leerling van het VCL witte chrysanten plaatsen op het graf van korporaal van ’t Zelfde, zoals zijn dochters dat vanaf 1941 jaarlijks deden. Die traditie hebben de leerlingen van het VCL enkele jaren geleden op zich genomen.