Herdenking op vrijdag 10 mei 2019.

 

Bij de herdenking 2019 hadden wij in de middag weer prachtig mooi weer.
Voor de herdenking werd in de ontvangstruimte (posthuum) nieuwe Oorlogsherinneringskruisen uitgereikt aan de dochter van huzaar J.H. v.d. Bos en aan de zoon van de Jager Jan Lenos.
Er was een grote opkomst en het Militaire Erehof was vol met bezoekers.
Vanuit de nabestaanden hield dit jaar de heer Muis een toespraak. Hij is een neef van de gesneuvelde officier-vlieger van de
Marine Luchtvaartdienst Jan Uytenhoudt. Hij vertelde over de gebeurtenissen op 10 mei 1940, over zijn oom alsmede de boordwerktuigkundige Nico Kooiman. Onder de toehoorders bevond zich de zoon van Nico Kooiman.
Tijdens zijn toespraak liet de heer Muis het recent gevonden grafkruis van zijn oom zien. Na zijn toespraak plaatste hij het grafkruis op het graf van zijn oom, waar het van 1940 tot de zomer van 1942 eens heeft gestaan.
Het hele verhaal (toespraak plus overige informatie) zullen wij later op deze website plaatsen.
De leerlingen van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum noemden de namen van de 167 gesneuvelde militairen die op het monument staan vermeld.
Na de minuut stilte werden er kransen en bloemstukken neergelegd. Vervolgens defileerden een ieder langs het monument.
Tenslotte was iedereen weer terug in de ontvangstruimte.

Wij ontvingen van verschillende nabestaanden het verzoek om meer te communiceren via deze website, aangezien men geen gebruik maakt van Facebook. Dat gaan wij zeker doen. Er lag al een plan om de website te laten aanpassen.

Heeft u verdere suggesties? Laat het ons weten.

Het bestuur:

Ton Bos, voorzitter
Marlies Bos
Martijn Bos, secretaris/penningmeester

Foto’s Herdenking 10 Mei 2019:

Video TV West Herdenking 10 Mei 2019: