Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage

“Opdat wij niet vergeten”

Het Militaire Erehof

De Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage zet zich in voor het Militaire Erehof op de Algemene begraafplaats te Den Haag.

Op het Erehof staat een monument met daarop 167 namen van gesneuvelde militairen. In de Slag om de Residentie sneuvelden zeker 546 Nederlandse militairen.  Samen met enkele militairen die elders sneuvelden, liggen op dit Militaire Erehof 167 militairen begraven.

De Stichting organiseert de jaarlijkse herdenking en doet daarnaast ook veel research. Zo worden onder meer nabestaanden van de gesneuvelden opgespoord en wordt het verhaal over iedere gesneuvelde vastgelegd.

Het doel is de gedachten aan die tijd levendig te houden, de gesneuvelden te herdenken en het Erehof voor nu en de toekomstige generaties te behouden.

“Opdat wij niet vergeten”

Over de stichting

Herdenking 10 Mei 2019

Ieder jaar, op 10 Mei, herdenken wij de slachtoffers van de slag om de Residentie.

Omroep West maakte een sfeervolle impressie van de herdenking.

Deze herdenking was zeer bijzonder omdat Harm Muijs het originele grafkruis van zijn oom, Jan Uytenhoudt, symbolisch kon neerleggen op het erehof. Uytenhoudt was vlieger van een watervliegtuig. Deze werden ingezet om hoogwaardigheidsbekleders te evacueren.

Op 10 Mei 1940 is zijn vliegtuig op het strand van Scheveningen door een Duitee Messrschmidt beschoten. Jan Uytenhoudt is daarbij gesneuveld.